Mustasaari kutsukirje

Tervetuloa Mustasaaren ryhmänäyttelyyn!

Muistathan ottaa mukaasi koiran rokotustodistukset, hakaneulan numerolappua varten, koiran vesikupin, makuu-alustan ja näyttelyhihnan.

Näyttelyssä ei ole erillistä rokotustentarkastuspistettä, vaan rokotustodistukset tarkastetaan pistokokein.

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi pyydämme, että näyttelyalueelta poistutaan mahdollisimman pian oman koiran arvostelun jälkeen, paitsi rotunsa parhaat koirat (ROP), ROP-veteraanit sekä rotunsa parhaisiin kasvattajaluokkiin kuuluvat koirat.

Ulkoiluta koirasi ennen näyttelyalueelle saapumista. Siivoathan koirasi jätökset näyttelypäivän aikana, myös pysäköintialueelta! Arvostelua ei aloiteta ennen aikatauluun merkittyä kellonaikaa – pyydämme, että otat huomioon rodun arvostelun alkamisajan saapuessasi näyttelyyn.

Näyttelypaikka

Näyttelypaikkana toimii Botnia-hallin takana oleva ulkoalue, os. Papinsaarentie 2, Mustasaari. Seuraa Botnia-hallille opastavia kylttejä. Paikalla on pysäköinnin ohjaus. Näyttelyssämme ei peritä maksua parkista eikä sisäänpääsystä.

Tuomarinmuutokset

Näyttelytoimikunta on joutunut tekemään tuomarimuutoksia, jotka selviävät oheisesta aikataulusta *-merkillä. Mikäli haluat peruuttaa koirasi osallistumisen tuomarinmuutoksen vuoksi, lähetä 5.8.2021 mennessä omat ja koirasi tiedot, omat tilitietosi ja maksukuitti numerolapun kanssa osoitteella: Sarah Cederberg, Kvarnkärrvägen 24, 65730 Jungsund tai sarah.cederberg@outlook.com

Näyttelytoimikunta perii ilmoittautumismaksun palauttamisesta 5 €/tapahtuma.

Palkinnot

Palkinnot ovat noudettavissa palkintojenjakopisteestä. Näyttelytoimikunta ei postita palkintoja jälkikäteen.

Tiedustelut

Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut:           
puh. 040 417 1501 arkisin klo 15.00 – 19.00 tai sähköpostitse taina.niemela@netikka.fi.
Muut tiedustelut näyttelypäivänä: 050 571 1618.

Mobiililuettelo

Näyttelyssämme ei ole painettua luetteloa. Näyttelyssämme on käytössä näyttelyluettelon ja näyttelyn tulospalvelun tuottava mobiilisovellus.  Sovellus on ladattavissa App Store- ja Google Play -sovelluskaupoista ilmaiseksi nimellä ”Showlink-mobiili”. Sähköisen näyttelyluettelon hinta sovelluksessa ostettuna on 2,99 € ja sen voi ostaa valmiiksi sovelluksen kautta jo näyttelyä edeltävällä viikolla. Luettelo julkaistaan näyttelypäivän aamuna kello 6.00.

Muuta huomioitavaa

Jokainen saapuu paikalle omalla vastuullaan! Alueella noudatetaan viranomaisten ja SKL:n ohjeita yleisötapahtumien ja koiranäyttelyiden järjestämisten osalta. Näyttelyalueelle ei saa tulla oireisena!

Muistutamme pitämään 1–2 metrin turvavälin muihin ihmisiin aina kun se on mahdollista sekä jättämään reilusti välimatkaa näyttelytelttojen väliin. Näyttelytelttoja saa pystyttää vain niille varatulle alueelle.

Näyttelypaikalta löytyy käsien pesu- ja desinfiointipisteitä. Suosituksena on, että näyttelyyn saapuu ainoastaan 1 henkilö koiraa kohden.

Näyttelypaikalta löytyy kanttiini, josta saa pientä purtavaa. Vain käteismaksu!

Ethän jätä koiraa kuumaa autoon! Autossa lämpötila voi pilviselläkin säällä nousta koiralle hengenvaarallisiin lukemiin.

Rokotusmääräykset, antidopingvalvonta ja tunnistusmerkintä

Näyttelyssä noudatetaan Suomen Kennelliiton näyttelysääntöjä, mukaan lukien rokotusmääräykset ja antidoping-säännöt. Tunnistusmerkintä on pakollinen Kennelliiton virallisissa näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa. Jos koiran osallistuminen hylätään puutteellisten rokotusten takia, ei ilmoittautumismaksua makseta takaisin. Lisätietoa Ken-nelliiton kotisivuilta www.kennelliitto.fi tai  Koiramme-lehdestä.

Mukavaa näyttelypäivää!

Välkommen till             
grupputställningen i Korsholm!

Kom ihåg att ta med hundens vaccinationsintyg, utställningsnummer samt vattenkopp, liggunderlag och utställningskoppel till hunden. För att fästa nummerlappen är det bra att förse sig med en säkerhetsnål.

Det finns ingen vaccinationskontroll vid ankomsten till utställningen, utan vaccinationerna kontrolleras genom stickprov under dagen.

För att förhindra spridning av coronaviruset ber vi att man avlägsnar sig från utställningsområdet genast efter hunden är färdigt bedömd. Endast bäst i rasen (BIR), BIR-veteraner och hundar som ingår i BIR-uppfödargrupp blir kvar på området för finaltävlingarna.

Rasta hunden före du kommer till utställningsområdet. Städa upp efter din hund under utställningsdagen, även på parkeringsplatsen! Bedömningen börjar inte före tiden som är angiven i tidtabellen – vänligen beakta starttiden av då du anländer till utställningsområdet.

Utställningsplatsen

Utställningsplatsen finns bakom Botnia-hallen, adress Prostövägen 2, Korsholm. Följ skyltningen till Botnia-hallen. Parkeringsvakter finns på plats.

Vi uppbär ingen inträdesavgift och parkeringen är gratis.

Domarbyten

Utställningskommittén har tvingats göra vissa domarbyten, vilka framgår av den bifogade tidtabellen – märkt * framför resp. ras. Om du vill återta din anmälan p.g.a. domarbyte skall du senast 5.8.2021 sända uppgifter om dig själv, ditt kontonummer och kvitto över betalningen samt hundens uppgifter till: Sarah Cederberg, Kvarnkärrvägen 24, 65730 Jungsund eller sarah.cederberg@outlook.com

Utställningskommittén uppbär en avgift om 5€ per händelse för återbetalning av anmälningsavgiften.

Priser

Uppnådda priser finns att hämtas från kansliet. Inga priser skickas per post efter utställningen.

Information

Frågor angående anmälningar: tel. 040 417 1501 vardagar kl. 15.00 – 19.00 eller per e-post         taina.niemela@netikka.fi. Övriga förfrågningar under utställningsdagen: 050 571 1618.

Elektronisk katalog

Vi har ingen papperskatalog på vår utställning. Vi använder en mobilapp som innehåller både katalogen och resultatservice. Appen kan laddas ner gratis från App Store- eller Google Play -butiker med namnet ”Showlink-mobiili”. Den elektroniska katalogen kan köpas via appen till priset 2,99 € och den kan köpas färdigt redan under veckan före utställningen. Katalogen publiceras kl. 6.00 på utställningsdagens morgon.

Övrigt att observera

Var och en anländer till utställningsplatsen på eget ansvar! På området iakttas myndigheternas och FKK:s direktiv för allmänna tillställningar och hund-utställningar. Till utställningsområdet skall du inte komma krasslig!

Vi påminner om att hålla 1-2 m säkerhetsavstånd till andra mänskor alltid då det är möjligt samt att lämna ordentligt med avstånd mellan tälten. Utställningstält får sättas upp endast på anvisade platser.

På utställningsplatsen finns handtvätt- och desinficeringspunkter. Rekommendationen är att endast en person per hund anländer till utställningsplatsen.

På utställningsplatsen finns en kantin, där det säljs smått tilltugg. Endast kontanter!

Lämna inte hunden i bilen! I bilen kan temperaturen stiga till livsfarlig nivå för hunden – även under en mulen dag.

Vaccinationsbestämmelser, antidoping och ID-märkning

Utställningen underlyder Finska Kennelklubbens utställningsregler samt övriga bestämmelser inkl. vaccinations- och antidopingbestämmelser. ID-märkning är obligatorisk på Kennelklubbens officiella utställningar, prov och tävlingar. Anmälningsavgiften återbetalas ej i händelse av bristfällig vaccination

eller ID-märkning. Tilläggsinformation: www.kennelliitto.fi eller Koiramme-tidningen.

Vi önskar alla en trevlig utställningsdag!

Järjestäjä/Arrangör: Iskmo Jaktklubb, Jungsund Jaktklubb, Södra Vallgrund Jaktförening.